O NAS

Spółka Zamek Świny Sp. z o.o. powstała w 2021 roku w celu rewitalizacji,
zagospodarowania oraz przystosowanie do nowych funkcji zamku Świny. Przedstawiamy
poniżej nasze intencje i główne cele, jakie przyświecają nam przy prowadzeniu naszej
działalności.
Fundamentem naszego przedsięwzięcia jest dzielenie pasji, jaką jest zamiłowanie do
zabytków i historii, szczególnie do historii Polski, średniowiecza, legend i opowieści o
rycerzach oraz czasów, w których żyli. Łączy nas również fascynacja pięknem
krajobrazów Dolnego Śląska i wyjątkowość dawnej architektury tych ziem. Mamy wizję
aby tchnąć życie w zamek Świny, który od wielu stuleci pozostaje w ruinie i przywrócić
mu dawny wygląd oraz wskrzesić w jego murach atmosferę dawnych czasów.
Naszym głównym celem jest zabezpieczenie tego wspaniałego zabytku przed dalszą
destrukcją i dewastacją. Przy odbudowie pragniemy w maksymalnym stopniu zachować
zabytkową substancję obiektu oraz zaadoptować zamek do funkcji, która z jednej strony
będzie wyjątkową atrakcją turystyczną, a z drugiej da możliwość utrzymania zamku w
przyszłości, aby nie groził mu powrót do stanu ruiny i zapomnienia. Mamy ambicję, aby
proces rewitalizacji obiektu był w przyszłości wzorem dla innych inwestorów, którzy
chcieliby się poświęcić ratowaniu zaniedbanych zabytków.
To wspólne przedsięwzięcie jest przede wszystkim realizacją naszych marzeń i potrzeby
angażowania się w coś wyjątkowego, w realizację czegoś nie tylko dla nas, ale również
dla społeczności lokalnej i potomności. Łączy nas pasja oraz determinacja i
konsekwencja w dążeniu do wyznaczonego celu, bez względu na bariery i wyzwania.
Nasze działania będą propagować zamiłowanie do Ojczyzny, jej historii, dorobku
kulturowego z jednoczesnym poszanowaniem innych narodów, ich wrażliwości
historycznej i prawa do kultywowania swojej spuścizny dziejowej. Ziemia śląska na której
przed wiekami wybudowano zamek Świny od ponad tysiąca lat jest miejscem
krzyżowania się, współistnienia, czasami współpracy, a czasami niestety również walki,
narodów polskiego, czeskiego i niemieckiego.
W naszych działaniach będziemy dążyć do tego aby zamek był nie tylko atrakcją
turystyczną i miejscem pracy dla okolicznej ludności, ale również, żeby nasza firma
podejmowała lokalne inicjatywy charytatywne, wspierające realizację działań
prospołecznych Gminy Bolków i jej społecznośc